Çeşitli İlanlar ... >> Firma Ve Reklam Sayfaları / İzmir üroloji doktorları uzmanları prostat böbrek hastalıkları ( Prof.Dr. Oktay Nazlı Üroloji Uzmanı)
İzmir üroloji doktorları uzmanları prostat böbrek hastalıkları ( Prof.Dr. Oktay Nazlı Üroloji Uzmanı)
İzmir üroloji doktorları uzmanları prostat böbrek hastalıkları ( Prof.Dr. Oktay Nazlı Üroloji Uzmanı) Hoşgeldiniz!
Devam Edin
Adres: Ali Çetinkaya Bulvarı Havuz Apt. No: 66 Kat: 2 Daire: 7 Alsancak / İzmir  Tel: (0232) 464 27 28 Fax: (0232) 464 28 29
  ÖZGEÇMİŞ
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun oldum. 1980' e dek Karşıyaka / İZMİR Hükümet Tabipliği görevinde bulundum. Haziran 1980 de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde asistanlığa başlayıp Aralık 1983' te uzman oldum. Nisan 1984' e dek aynı klinikte uzman olarak çalıştım.
Askerlik görevimi Haydarpaşa ve Gelibolu Asker Hastanelerinde tamamladım. Ağustos 1985 tarihinde zorunlu hizmet görevi nedeniyle gittiğim Keşan / Edirne Devlet Hastanesinden Ocak 1989 da ayrılarak, Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Üroloji kliniğinde başasistanlık görevine başladım.
Mart 1990 da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında Araştırma görevlisi kadrosunda uzman olarak çalışmaya başladım.
Ekim 1991 de Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. Ekim 1993 de yapılan Doçentlik sınavında başarılı oldum. Temmuz 1999 da Profesörlük kadrosuna atandım.2002 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğüm Hastane Etik kurul’ unun 2000 yılından beri üyesiyim. Mayıs 2003- Mayıs 2006 ve Mayıs 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında Üroloji Anabilim dalı başkanlığı görevinde bulundum. Kasım 2006-Ekim 2008 tarihleri arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Hastane Başhekimlik görevini yürüttüm.
Yurt içi:
Türk Üroloji derneği, Türk Endoüroloji derneği, Androloji derneği, Üroonkoloji derneği, Çocuk Ürolojisi derneği ve Ege Üroloji derneği üyesiyim. Kasım 2006-Kasım 2008 Türk Üroloji derneği yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum.
Yurt dışı:
American Urological Association (AUA), European Association of Urology (EAU), Endourological society ve Societe Internationale D’Urologie (SIU) üyesiyim.

Prof. Dr. Oktay NAZLI
 

   
  YAYINLAR
Ö.Erhan, O.Nazlı, A.Gürsan : Ürolojide kemoterapi, İzmir Devlet Hastanesi Mec. Cilt: XIX, Sayı:1, S:129-139,1981.
N.Mülazımoğlu, N.Dayanıklı, O.Nazlı, E.Işık : Üriner sistem taşlarında heredite, İzmir Devlet Hastanesi Mec. C:XIX, Sayı:2, 254-256, 1981.
Ö.Erhan, S.Özben, O.Nazlı, R.Karaman : Bir olgu nedeniyle ektopik böbrekler, İzmir Devlet Hastanesi Mec. C:XXI, S:1, 129-134, 1983.
Ö.Erhan, A.Gürsan, O.Nazlı, G.Günaydın : Abakteriyel kr. prostatitlerde Ureaplasma Urealiticum' un rolü, İzmir Devlet Hastanesi Mec. C:XXI, S:2, 262-265, 1983.
Ö.Erhan, O.Nazlı, G.Günaydın, E.Can, A.Özden : Günümüzde erkekte empotans seksüel sorunu, İzmir Devlet Hastanesi Mec. C:XXII, S:3, 505-510, 1984.
Ö.Erhan, A.Bilgiç, O.Nazlı, G.Günaydın : Üriner enfeksiyonların sağıtımında Tobramicin' in yeri, Türk Üroloji Dergisi, C:10, S:4, 289-292, 1984.
S.Bilgen, O.Nazlı, G.Gürel, G.Günaydın, B.Semerci : Erektil empotansta papaverin-kavernozografi uygulaması, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXVIII, S:3, 305-311, 1990.
H.N.Toktay, O.Nazlı, Y.Z.Ateşci : İnvaziv olmayan dev böbrek tümörü olgusu, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXVIII, S:3, 350-354, 1990.
O.Nazlı, G.Günaydın : Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal kemoterapi, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXVIII, S:3, 378-383, 1990.
Ö.Erhan, O.Nazlı : Nüks taşlı L-şeklinde çapraz ektopik böbrek, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXVIII, S:4,483-486, 1990.
H.Üçok, G.Günaydın, O.Nazlı, G.Gürel, B.Semerci : Empotansta intrakavernoz papaverin tedavisi, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXIX, S:1, 17-21, 1991.
Ö.Erhan, H.Z.Gülerçe, O.Nazlı :Perineal ektopik testis : Nadir bir olgu, İzmir Devlet Hastanesi Dergisi, C:XXIX, S:1, 94-95, 1991.
A.Bölükbaşı, B.Gümüş, O.Nazlı : Dev arka üretra taşları, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXIX, S:3, 376-379, 1991.
O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, N.Mülazımoğlu, C.Girgin, O.Yurtseven : Papaverin HCL' in asiditesinin azaltılması ve klinik değerlendirme, Türk Üroloji Dergisi, Cilt:17, Sayı:4, 402-403, 1991.
O.Nazlı, C.Girgin, A.Gürsan, O.Yurtseven, N.Mülazımoğlu : Bilateral testis tümörleri (3 olgu nedeniyle), Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 4, 450-452, 1991.
O.Nazlı, G.Günaydın, C.Girgin, N.Çıkılı, Ö.Erhan : Testis tümörlerinin retrospektif incelenmesi, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, C:XXlX, S:4, 475-477,1991.
Y.Z.Ateşci, O.Nazlı, C.Girgin, İ.Cüreklibatır, N.Çıkılı, O.Yurtseven, Ö.Erhan : Empotans sağaltımında bükülebilir penil protez implantasyonu sonuçları, Üroloji Bülteni, C:3 S:1 9-10,1992.
R.Killi, O.Nazlı, B.Semerci, A.Gürsan, E.Sevinç : Ejekülasyon öncesi ve sonrası veziküloseminalis ölçümleri, İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi, C:XXX, S:1, 12-14, 1992.
Z.Gülerçe, O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, T.Kabasakal, İ.Cüreklibatır, N.Mülazımoğlu : Stress üriner inkontinansta pratik bir yaklaşım: STAMEY YÖNTEMİ, Türk Üroloji Dergisi, C: 18, S: 1, 16-19, 1992.
O.Nazlı, G.Günaydın, Ö.Erhan, N.Mülazımoğlu, O.Yurtseven, A.Gürsan, N.Çıkılı, İ.Cüreklibatır : Üriner sistem taş hastalıklarının retrospektif incelenmesi, Türk Üroloji Dergisi, C: 18, S: 1, 27-29, 1992.
A.Özbilgin, O.Nazlı, Y.Özbel, Y.Tuzcuoğlu, M.A.Özcel, N.Mülazımoğlu : Erkeklerde Nongonokoksik Üretrit' de Trichomoniasis, Türkiye Parazitoloji Dergisi, C:XVI Sayı:1, 43-48, 1992.
N.Çıkılı, O.Nazlı, G.Günaydın, T.Kabasakal, Y.Z.Ateşci, Ö.Erhan : Yüzeyel Mesane tümörlerinde intrakaviter Epirubicin uygulaması, Türk Üroloji Dergisi, C: 18, S: 1, 55-56, 1992.
O.Nazlı, N.Çıkılı, A.Gürsan, Ö.Erhan, İ.Cüreklibatır, N.Mülazımoğlu, O.Yurtseven : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ESWL erken sonuçları, ESWL ve Endoüroloji Dergisi, C: 1, S:2, 59-61, 1992.
N.Çıkılı, O.Nazlı, T.Kabasakal, E.Apaydın, Y.Tuzcuoğlu : Üreter taşlarının tedavisinde üreteroskopi: 115 olguluk çalışma, ESWL ve Endoüroloji Dergisi, C: 1, Sayı: 2, 71-73, 1992.
T.Kabasakal, O.Nazlı, A.Öztin, O.Yurtseven, N.Çıkılı : Empotansın etiyolojik dağılımı, İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi, C:XXX, S:1, 172-174, 1992.
N.Çıkılı, O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, G.Günaydın, O.Yurtseven, İ.Cüreklibatır : İleri evre Mesane tümörlerinde son 5 yılda kliniğimizde yapılan sistektomiler, Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:3, 283-284, 1992.
O.Nazlı, C.Girgin, Z.Gülerçe, T.Kabasakal, A.Gürsan, O.Yurtseven : Testis tümörlerinde periferik ve spermatik ven kanındaki tümör belirleyicileri,: Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:3, 314-316, 1992.
O.Nazlı, R.Killi, G.Günaydın, O.Yurtseven, E.Sevinç : İnfertilitede transrektal ultrasonun yeri, Türk Üroloji Dergisi, C: 18, S:3, 317-318, 1992.
N.Çıkılı, O.Nazlı, C.Girgin, Z.Gülerçe, A.Gürsan, N.Mülazımoğlu : Korporal venöz kaçağın tedavisi, Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:3, 345-347, 1992.
Z.Gülerçe, O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, A.Gürsan, O.Yurtseven : İatrojenik uzamış ereksiyonun sağıtımında Dopamin kullanımı, Türk Üroloji Dergisi, C: 18, S:3, 348-350, 1992.
Z.Gülerçe, O.Nazlı, R.Killi, C.Girgin, Ö.Erhan : Trifurcation of the urethra: A case report, The Journal of Urology, 148: 403-404, 1992.
O.Nazlı, E.Apaydın, R.Alizadeh, N.Çıkılı, Ö.Erhan : Elephantiasis of the scrotum : Case Report, Medical Journal of Ege University, 2 (3-4): 273-279, 1992.
O.Nazlı, C.Girgin, Y.Tuzcuoğlu, A.Gürsan, N.Mülazımoğlu : Empotansın nonoperatif tedavi sonuçları, Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:4, 379-381, 1992.
C.Girgin, O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, E.Özbek, İ.Cüreklibatır : Penis eğriliklerinin düzeltilmesinde Nesbit yöntemi, Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:4, 435-436, 1992.
N.Çıkılı, N.Elmas, O.Nazlı, Z.Gülerçe, G.Alizade, Ö.Erhan : Basit böbrek kistlerinin tedavisinde kistostomi, Türk Üroloji Dergisi, C:18, S:4, 437-439, 1992.
O.Nazlı, S.Erensoy, M.A.Özinel, B.Semerci, Ö.Erhan, A.Bilgiç : Nongonokoksik üretrit' li ve infertil erkeklerde trachomatis enfeksiyonu, Üroloji Bülteni, C:4, S:1, 30-31, 1993.
Günaydın, İ. Cüreklibatır, C. Özyurt, O. Nazlı, M.A. Özinel, B. Semerci : Kadın hastalarda komplikasyonsuz alt üriner sistem infeksiyonlarında Sultamisilin' in etkinliği. İnfeksiyon Dergisi, C:7, S:1-2, 73-75, 1993.
Nazlı, M. Atalay, Z. Gülerçe, A. Dirlik, N. Çıkılı, Y. Duman : ESWL uygulanan taşlı böbreklerde ESWL öncesi ve sonrası radyonüklid yöntemlerle böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 32 (1-2): 197-199, 1993.
İ.Cüreklibatır, O.Nazlı, Z.Gülerçe, G.Günaydın, N.Çıkılı, Ö.Erhan : Detübülerize sigmoid mesanenin fonksiyonel ve ürodinamik özellikleri, Üroloji Bülteni, C:4, S:2, 98-102, 1993.
Ateşci,Y.Z., Nazlı,O., Girgin,C., Öztin,A., Erhan,Ö. : Use of intraoperative venography in varicocelectomy. İnternational Urology and Nephrology 25 (2), 173-175, 1993.
O.Nazlı, Y.Z.Ateşci, C.Girgin, G.Günaydın, Ö.Erhan : An uncommon complication of intracavernous self-injection of papaverine. British Journal of Urology. 72: 126, 1993.
Günaydın, C. Özyurt, O. Nazlı, B. Semerci, İ. Cüreklibatır: ESWL öncesi profilaktik Seftriaxon kullanımı. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3: 6-7, 1993.
N.Çıkılı, G.Günaydın, O.Nazlı, İ.Cüreklibatır, Ö.Erhan, B.Altay : İleal Loop uygulama sonuçları, Üroloji Bülteni, C : 4, S : 3, 165-167, 1993.
Çıkılı, C. Özyurt, O.Nazlı, G. Günaydın, İ. Cüreklibatır, Ö. Erhan : Radikal retropubik prostatektomi : İlk deneyimlerimiz. Üroloji Bülteni, C : 4, S : 4, 222-226,1993.
Nazlı, C. Özyurt, G. Alizadeh, B. Altay, N. Mülazımoğlu : Üretrada yabancı cisim (çivi) Ege Tıp Dergisi, 32 (3-4), 685-687, 1993.
Özyurt, G. Günaydın, Ç.Çal, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır : Malleabl penil protez uygulanan hastalar ve partnerlerinde doyum. Üroloji Bülteni, C: 5, S: 1, 26-28, 1994.
Günaydın, C. Özyurt, İ. Cüreklibatır, O. Nazlı, Ç. Çal, Ö. Erhan, N. Çıkılı : Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Epirubisin ve BCG ile intravezikal kemoterapi sonuçları. Üroloji Bülteni, C: 5, S: 2, 87-90, 1994.
Günaydın, C. Özyurt, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır, Ö. Erhan, N. Çıkılı, O. Yurtseven : Ksantogranülomatöz Piyelonefrit. Üroloji Bülteni, C: 5, S: 2, 102-104, 1994.
O.Nazlı, E.Apaydın, R.Killi, E.Özbek, N.Mülazımoğlu : Seminal Vesicle Cyst, Renal Agenesis and infertility in a 32 year old patient. British J.of Urology, 73: 467, 1994.
Türkoğlu, B. Özyar, B. Kayaaltı, G. Uğur, O. Nazlı : Transüretral prostatektomi operasyonundan sonra Mannitol ve Furosemid' in etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası. 22:171-174,1994.
Semerci, G. Günaydın, O. Nazlı, V. Avcıeri, N. Çıkılı, İ. Cüreklibatır : Onbir yıllık inmemiş testis olgularımızın gözden geçirilmesi. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, S:3, 9-12, 1994.
O.Nazlı, A.Özbilgin, A.Shahbal, İ.Cüreklibatır, M.A.Özcel : Erkek hastalardaki Trichomoniasis' in Secnidazole ile tedavisi, Hekimler Yayın Birliği İlaç ve tedavi dergisi, C: 7, S: 3, 159-160, 1994.
C. Özyurt, G. Günaydın, İ. Koçak, O. Nazlı, N. Çıkılı, Ö. Erhan: Distrubition of Etiologic factors in infertile men. Türk Üroloji Dergisi, 7. International Urological symposion, Andrology symposion, in memory of Prof. Dr. Alpay Kelami, S: 10-12, 1994.
N. Çıkılı, C. Özyurt, G. Günaydın, B. Altay, O. Nazlı, Ö. Erhan: The effects of prostatitis to semen parameters in fertile and infertile men. 7. International Urological symposion, Andrology symposion, in memory of Prof. Dr. Alpay Kelami, S: 13-16, 1994.
Ç.Çal, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı, Ö. Erhan : Hormona rezistan prostat kanserlerinde tedavi seçenekleri. Üroloji Bülteni, C: 6, S: 1, 11-17, 1995.
Çıkılı, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı, B. Semerci, Ö. Erhan : The relation of prostatitis with using a contraceptive method. Medical Journal of Ege University, 5 (1-2) : 41-43, 1995.
Özyurt, O. Nazlı, N. Elmas : Renal cell carcinoma with bilateral adrenal metastases. Medical Journal of Ege University, 5 (1-2) 65-66, 1995.
Özyurt, O. Nazlı, G. Günaydın, Y. Erhan, Ö. Erhan : Vaginal Fibroma. Medical Journal of Ege University, 5 (1-2) : 67-69, 1995.
Özyurt, Ç. Çal, O. Nazlı, G. Günaydın, İ. Cüreklibatır : Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı. Ege Tıp Dergisi, 34(3-4): 241-243, 1995.
Özyurt, V. Avcıeri, İ. Cüreklibatır, Ç. Çal, B. Semerci, G. Günaydın, O. Nazlı : Stamey mesane boynu suspansiyonu uygulanan olguların post-operatif geç dönem izlem sonuçları. Üroloji Bülteni, C: 6, S: 101- 104, 1995.
Özyurt, Ç. Çal, G. Günaydın, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır, Ö. Erhan : Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG tedavi protokolunun karşılaştırılması. Üroloji Bülteni, C: 6, S: 217- 221, 1995.
Semerci, Z. Çolakoğlu, M. Dündar, O. Nazlı, C. Ertekin : TUR operasyonu sonrası ortaya çıkan ereksiyon kusurlarına elektrofizyolojik yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi, 21 (4), 360-363, 1995.
Ceyhun Özyurt, Çağ Çal, Mehmet Dündar, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Orhan Yurtseven, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan: İnvazif mesane kanserinde neoadjuvan M-VAC tedavisi. Üroloji Bülteni, 7: 76-80, 1996.
Ceyhun Özyurt, Vedat Avcıeri, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Özcan Erhan: Yüzeyel mesane kanserinde interferon alfa 2a ile adjuvan intravezikal tedavi. Türk Üroloji Dergisi, 22: 1-4, 1996.
Ceyhun Özyurt, Mehmet Dündar, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Orhan Yurtseven: Transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) ve transüretral prostat insizyonu (TUIP) sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 22: 31-36, 1996.
Ceyhun Özyurt, Mehmet Dündar, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Oktay Nazlı: Primary ureteral malignancy in a bilateral duplex system. Medical Journal of Ege University, 6: 23-24, 1996.
Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Necmettin Çıkılı, Atalay Gürsan, Orhan Yurtseven, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan: Epidemiological aspects of urinary lithiasis and results of stone analysis in Aegean region of Turkey. Proceedings of The Sixth European Symposium on Urolithiasis, pp 65-66, 1996.
Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Volkan Ülker: Ureteroscopic removal of distal ureteral stones as an outpatient procedure. Proceedings of The Sixth European Symposium on Urolithiasis, p 221, 1996.
İzzet Koçak, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Özcan Erhan, Sait Şen: Histopatological effects of ionic and non-ionic contrast media on rabbit kidney. Medical Journal of Ege University, 6, (3-4) : 81-86, 1996.
Ceyhun Özyurt, Çağ Çal, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Hamit Abdolzadeh: BPH'nin tıbbi tedavisinde Finasterid kullanımı. Türk Üroloji Dergisi , 22 (2) : 113-119, 1996.
B. Semerci, A. Verit, O. Nazlı, Ö. İlbey, C. Özyurt, N. Çıkılı : The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidneys. European Urology, 31: 302-304, 1997.
S. Kıraç, Y. Duman, İ. Cüreklibatır, D. Yüksel, O. Nazlı, G. Günaydın, M. Taner : Detection of metastatic bone lesions in patients with prostate carcinoma: 99Tcm - monoclonal antibody imaging. Nuclear Medicine Communications, 18: 968-973, 1997.
B. Gümüş, M. Lekili, A.R. Kandiloğlu, A. İşisağ, G. Temeltaş, O. Nazlı, C. Büyüksu : Effects of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy at different stages of pregnancy in the rabbit. J. of Endourology, 11: (5), 323- 326, 1997.
O. Nazlı, Ç. Çal, M. Hekimgil, M. Tunçyürek : Juxtadrenal Schwannoma. International Urology and Nephrology 30 (1), 25-29, 1998.
O. Nazlı, Ç. Çal, C. Özyurt, G. Günaydın, İ. Cüreklibatır, V. Avcıeri, Ö. Erhan : Results of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in the Pediatric Age Group. European Urology, 33: 333-336, 1998.
Ç. Çal, D. Keskin, M. Delibaş, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır: Kronik irritatif işeme yakınması olan kadınlarda tanı. SSK Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 4: 127-130, 1998.
Ç. Çal, D. Keskin, C. Özyurt, V. Avcıeri, G. Günaydın, O. Nazlı: İnterstisyel sistit tedavisinde Lidokain ve Amitriptin’ in birlikte kullanımı. Türk Üroloji Dergisi, 24: 301-305, 1998.
O. Nazlı, B. Altay, V. Avcıeri, D. Keskin, T. Akalın, M. Delibaş: 89 yaşındaki erkek hastada spermatic kordonda pleomorfik liposarkom: Olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi, 37: 181-182, 1998.
Ç. Çal, D. Keskin, M. Delibaş, C. Özyurt, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır: Staging errors in localized prostate cancer. Journal of BUON 4: 431-433, 1999.
T. Akalın, G. Kandiloğlu, F. Yılmaz, M. Dündar, İ. Cüreklibatır, O. Nazlı, Ö. Erhan: Değişici epitel karsinomlarında proliferatif indeks, (Histolojik derecelendirme, mitotik indeks, AgNOR ve PCNA) Ege Tıp Dergisi, 38(2):95-99, 1999.
D. Keskin, Ç. Çal, M. Delibaş, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı: Peyronie hastalığının tedavisinde yeni bir seçenek: İnterferon-alfa 2a. Üroloji Bülteni, 11:5-10, 2000.
D. Keskin, Ç. Çal, M. Delibaş, C. Özyurt, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır: Alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde yinelenen Uroflowmetrik ölçümlerin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi C:26 Sayı:239-245, 2000.
B. Altay, A. Kefi, M. Delibaş, C. Özyurt, O. Nazlı: Üriner tüberküloza bağlı Addison olgusu. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 10 (1): 47-50, 2000.
Keskin D, Çal Ç, Delibaş M , Özyurt C, Günaydın G, Nazlı O, Cüreklibatır İ: Intracavernosal adrenalin injection in priapism. International Journal of Impotence Research, 12: 312-314, 2000.
Altay B, Koçak İ, Nazlı O, Şimşir A: Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı. ADÜ Tıp Fakültesi dergisi, 1 (3): 21-23, 2000.
Koçak T, Tellaloğlu S, Cüreklibatır İ, Nazlı O, Arıkan N, Türkölmez K, Solok V, Demirkesen O, Türkyılmaz R, Soyupak B: Benin (Selim) Prostat hiperplazisinde (Alfuzosin (2.5 mgX 3) kullanımının etkinliği ve güvenilirliği: Türkiye klinik çalışması (çok merkezli çalışma). Türk Üroloji Dergisi: 27(3): 336-344, 2001.
Altay B, Kefi A, Nazlı O, Killi R, Semerci B, Akar İ: Comparison of Gleason scores from sextant prostate biopsies and radical prostatectomy specimens. Urol. Int. 67 (1): 14-18, 2001.
E.Apaydın, R. Killi, B. Turna, B. Semerci, O. Nazlı: Transrectal ultrasonography-guided echo-enhanced seminal vesiculography in combination with transurethral resection of the ejaculatory ducts . BJU Int Vol: 93 (7), 1110-1112, 2004.
B. Turna, E. Apaydın, B. Semerci, B. Altay, N. Çıkılı, O. Nazlı: Women with low libido: correlation of decreased androgen levels with female sexual function index. Int J. Impot. Res. 17(2), 148-153, 2005.
Ö. Erdoğan, O. Nazlı: Üriner diversiyon uygulanacak hastalarda bağırsak hazırlığı ve antibiyotik profilaksisi. Üroonkoloji Dergisi Sayı:2, 12-15, 2005
B. Turna, O. Nazlı: Beden dışı şok dalga ile taş kırma. Türk Üroloji Dergisi, 31 (2), 229-235, 2005.
B. Turna, O. Nazlı, Y. İlker: Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi, 31 (4), 555-557, 2005.
B. Turna, E. Apaydın, O. Nazlı, Y. İlker: Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi, 32 (1), 97-98, 2006.
B. Turna, M. Umul, B. Altay, Ç. Çal, O. Nazlı,: Taş boyutunun PNL üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 32 (4), 500-505, 2006.
O. Nazlı: Gebelikte Üriner Sistem İnfeksiyonları, Galenos, Cilt:9, Sayı: 117, Sayfa: 61-62, Temmuz, 2006.
B. Turna, M. Umul, R. Mammadov, O. Nazlı: Perkütan nefrolitotomi: Suprakostal ve supkostal girişimlerin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 33 (2), 196-201, 2007.
B. Turna, M. Umul, S. Demiryoğuran, B. Altay, O. Nazlı: How do increasing stone surface area and stone configuration affect overall outcome of percutaneous nephrolithotomy?
J Endourol. Jan ;21 (1): 34-43, 2007.
B. Turna, O. Nazlı, S. Demiryoğuran, R. Mammadov, Ç. Çal: Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhage. Urology. Apr; 69(4): 603-7, 2007.
Canda AE, Turna B, Çınar GM, Nazlı O: Physiology and pharmacology of the human ureter: basis for current and future treatments. Urol. İnt. 78 (4): 289-98, 2007.
Turna B, Çınar MG, Canda AE, Orhan EC, Tiftik NR, Nazlı O, Büyükafşar K: Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral ureteric obstruction.
BJU Int. November, 100: (5), 1168-1171 ; 2007.
Turna B, Ekren F, Nazlı O, Akbay K, Altay B, Özyurt C, Çıkılı N. Comparative results of shockwave lithotripsy for renal calculi in upper, middle, and lower calices. J Endourol. Sep:21 (9):951-6, 2007.
B. Turna, O. Nazlı, A. Şimşir, M. Umul, B. Semerci, N. Çıkılı: Üreteroskopi ve pnömotik litotripsi: 1056 olgu. Türk Üroloji Dergisi, 33 (3), 324-329, 2007.
S Kocabaş, G Uğur, E Erhan, B Özyar, O Nazlı: Sevoflurane vs ketamine-midazolam for the anesthetic management of children undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy. Paediatr Anaesth. Jan;18(1):88-90, 2008.
S Kocabaş, G Uğur, E Erhan, B Özyar, O Nazlı: Randomised, cross-over comparison of sevoflurane and ketamine-midazolam anaesthesia in children undergoing extracorporeal shock-wave lithotripsy. Adv. ther. Feb. 25 (2) 89-98, 2008.
Turna B, Akbay K, Ekren F, Nazlı O, Apaydın E, Semerci B, Günaydın G, Cüreklibatır İ: Comparative study of extracorporeal shock wave lithotripsy outcomes for proximal and distal üreteric stones. Int Urol Nephrol. March, 40(1):23-29. 2008.
A. Şimşir, B. Turna, R. Mammadov, O. Nazlı: Üriner diversiyon uygulanan soliter böbrekli hastada böbrek taşının tedavisi: Bir olgu sunumu ve yayınların gözden geçirilmesi. Türk Üroloji dergisi: 34 (3): 372-375, 2008
B. Turna, O. Nazlı: Üreteroskopi: Endikasyonlar ve sonuçlar, Türk Üroloji dergisi: 34 (4): 423-430, 2008.
O. Nazlı, F. Kızılay, B. Turna: Beden Dışı Şok Dalgaları ile Taş Kırma (ESWL): Güncelleme, Türkiye Klinikleri, 2009.
 
  Adres: Ali Çetinkaya Bulvarı Havuz Apt. No: 66 Kat: 2 Daire: 7 Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 464 27 28
Fax: (0232) 464 28 29
 
 

Kampanyalar

Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız

Kampanya 1

Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız.

Kampanya 2

Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız.

Kampanya 3

Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız. Sizin İçin Hazırladığımız Kampanyalarımız.

Ürün & Hizmet

Sizin İçin Sunduğumuz Ürün Ve Hizmetler.

Round Icons

Graphic Design

Startup Framework

Website Design

Treehouse

Website Design

Golden

Website Design

Escape

Website Design

Dreams

Website Design

Hakkımızda

Kurulduğumuz günden buana kadar kısaca biz.

 • 2005-2006

  Mütevazi Bir Şekilde Kurulduk

  İlan, İş, Eleman, Kariyer, Emlak, gayrimenkul, vasıta, otomobil gibi çeşitli ilanlar Türkiye'nin en eski ilan platformu cesitliilanlar.com' da!

 • Mart 206

  Bir Ajans Doğuyor

  İlan, İş, Eleman, Kariyer, Emlak, gayrimenkul, vasıta, otomobil gibi çeşitli ilanlar Türkiye'nin en eski ilan platformu cesitliilanlar.com' da!

 • Eylül 2007

  Artık Tam Anlamıyla Hizmet Verebiliriz

  İlan, İş, Eleman, Kariyer, Emlak, gayrimenkul, vasıta, otomobil gibi çeşitli ilanlar Türkiye'nin en eski ilan platformu cesitliilanlar.com' da!

 • Ocak 2017

  Artık Genişleme Vakti

  İlan, İş, Eleman, Kariyer, Emlak, gayrimenkul, vasıta, otomobil gibi çeşitli ilanlar Türkiye'nin en eski ilan platformu cesitliilanlar.com' da!

 • Bölüm Sonu
  Bizimle Kalın
  Hizmet Alın!

İnanılmaz İşlerimizi Yapanlar

İnanılmaz İşlerimizi Yapanlar.

Birinci Eleman

Dizayner

İkinci Eleman

Pazarlama Direktörü

Üçüncü Eleman

Developer

İlan, İş, Eleman, Kariyer, Emlak, gayrimenkul, vasıta, otomobil gibi çeşitli ilanlar Türkiye'nin en eski ilan platformu cesitliilanlar.com' da!

İletişm

Her An Size Hizmet Vermek İçin Buradayız. Bize Ulaşın.